Det bliver et stort byggeri med plads til 75 boliger.

AF CECILIE BISGAARD

Det har længe været slået fast, at der kommer et nyt plejehjem i Dronningborg, der skal bygges i det område, hvor den nu lukkede Dronningborghal ligger i dag. I området er der allerede ved at blive bygget en daginstitution med plads til 150 børn.

Nu har politikerne i Omsorgsudvalget godkendt tidsplanen for det nye plejehjemsbyggeri. Ifølge den plan – som kan nå at ændres mange gange i løbet af de kommende år – forventer kommunens forvaltning, at plejehjemmet kan indvies i januar 2028.

Plejehjemmet kommer til at rumme 75 plejeboliger. Den samlede pris for projektet forventes at løbe op i over 145 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Byggeri og økonomi

Det kan måske lade sig gøre at opføre plejecentret inden for den nuværende økonomiske rammer. Men det bliver svært på grund af prisstigninger i byggebranchen. Det vurderer forvaltningen, som har rådført sig med Niras og BDO.
For at holde prisen nede forslår man nu at kigge på at bygge i flere plan.
”Traditionelt har man ønsket at bygge plejecentre i et plan af hensyn til fremkommelighed og adgangsforhold. Det er dog billigere at bygge i flere etager,” skriver forvaltningen blandt andet til politikerne i Omsorgsudvalget.

Her er tidsplanen

Før byggeriet kan gå i gang, sender man projektet i bygherrerådgiverudbud. Det betyder, at kommunen først og fremmest skal finde nogen, der kan være tovholder på det store projekt. Først når sådan en rådgiver er fundet, begynder man at udarbejde udbudsmaterialet. Det forventes at være klar til maj næste år.

Herefter skal udbuddet og byggeprogrammet godkendes politisk. Selve processen med udbud og forhandling forventer forvaltningen vil finde sted fra august 2025 til januar 2026.

Vinderprojektet bliver godkendt af politikerne omkring en måned senere. Spaden stikkes i jorden i november 2026, og plejehjemmet vil derefter stå færdigt i december året efter. Derfor forventer man lige nu som sagt indvielse i januar 2028.