Samlet tilfredshed med fødselsforløb, men utilfredshed med for lange ventetider.

Borgere, der enten bliver indlagt eller føder på Regionshospitalet Randers, er generelt godt tilfredse med deres møde med hospitalet. Det viser den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

Undersøgelsen er lavet på baggrund af besvarelser fra 9.042 patienter, som enten har været indlagt eller i ambulant behandling i 2023. Desuden har 520 fødende kvinder deltaget i undersøgelsen.

Både blandt indlagte og ambulante patienter er de adspurgte mest tilfredse med, at de mødes af venligt og imødekommende personale. Blandt de fødende gælder det, at der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, der er behov for det.

Tilfredsheden blandt de fødende er samlet set steget i forhold til året før. De adspurgte er mere tilfredse med deres egen indflydelse på de beslutninger, der træffes under fødslen, og med det samlede fødselsforløb.

Desuden oplever de fødende i Randers i højere grad at være trygge ved at vende hjem, sammenlignet med landsgennemsnittet.

»Vi udvikler hele tiden vores tilbud for at give de fødende og barslende familier den bedst mulige oplevelse. Så det er dejligt, når deres tilbagemeldinger viser, at vi er på rette vej,« siger chefjordemoder Louise Thorup i en pressemeddelelse.

På størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen ligger patienternes tilfredshed på tværs af patientgrupper på niveau med landsgennemsnittet.

I fem spørgsmål er de adspurgte mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det gælder blandt andet de fødendes samlede tilfredshed med fødselsforløbet og at akut indlagte patienter oplever, at én bestemt læge tager overordnet ansvar for behandlingen.

I tre spørgsmål er de adspurgte mindre tilfredse end landsgennemsnittet. Det drejer sig blandt andet om længden af ventetiden fra ankomst til undersøgelse blandt akut ambulante patienter i skadestuen.