Borgmester Torben Hansen fik kommunaldirektøren til at fortælle udvalgte byrødder om et 370 millioner kroners hul i kommunekassen på hemmeligt møde tre dage før stort pressemøde. Flere medlemmer af økonomiudvalget og resten af byrådet fik først tallene efter pressemødet.

»Hvordan skal vi samarbejde i byrådet, når kun få bliver indviet i, hvordan kommunens økonomi har det?«

Det spørgsmål stiller Rosa Lykke Yde (SF) til borgmester Torben Hansen, efter at det er kommet frem, at borgmesteren og kommunaldirektøren tre dage før et stort pressemøde fortalte en inderkreds i byrådet om de økonomiske konsekvenser for kommunen i forbindelse med Nordic Waste-skandalen.

Men flertallet af politikerne anede intet. Og det betyder, at Randers byråd endnu en gang er splittet og ikke forenet.

Mødet kan få konsekvenser. Især hvis der var tale om helt færdige og bearbejdede tal, der blev fremlagt under mødet, som vi kalder det hemmelige ’søndagsmøde’.

Og især hvis borgmesteren ikke har orienteret alle byrådspolitikere rettidigt.

Torben Hansen er tilbudt et interview om ’søndagsmødet’ og forløbet op til pressemødet, men skriver via sms: »Har ingen kommentar.«

»Det er utrolig tosset at skabe splittelse på sådan en måde, i stedet for at sikre sig, at der er samling på byrådet,« mener Rosa Lykke Yde.

LÆS MERE UNDER SAGEN KORT

Mødes med hvem han vil

Mødet i sig selv er ikke ulovligt.

»En borgmester er helt frit stillet til at holde alle de uformelle møder han vil med hvem han vil – og behøver ikke at informere nogen om møderne hverken før eller efter,« lyder det fra Roger Buch. Han er centerleder og forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og en meget brugt ekspert i kommunale forhold.

»Men i forhold til de formelle møder i kommunen har borgmesteren en pligt til at give fx økonomiudvalget de informationer, som de har brug for at varetage deres arbejde i udvalget. En borgmester må ikke af politisk-taktiske grunde holde informationer tilbage, som er færdigt bearbejdede i kommunen,« forklarer han.

Og her er præsentationsformen ved ’søndagsmødet’ væsentlig. For var tallene færdigbearbejdede?

Noget på skrift eller på en skærm på væggen kan få konsekvenser. Og det faktum, at der allerede dagen efter var økonomiudvalgsmøde, hvor der ikke blev fremlagt hverken planer om et pressemøde eller tal.

»Hvis de økonomiske vurderinger var færdige allerede søndag, skal borgmesteren have en meget væsentlig grund til ikke at dele dem med økonomiudvalget mandag. I Randers Kommune har der jo tidligere været en sag, hvor kommunen fik kritik af Indenrigsministeriet for ikke at dele en PowerPoint med kommunalbestyrelsens mindretal. Ministeriet slog fast, at en PowerPoint ikke kan ses som et internt ufærdigt dokument og dermed skulle deles med mindretallet,« pointerer Roger Buch.

Det har ikke været muligt for Din Avis at afklare, hvem der præcist deltog i søndagsmødet og om der blev uddelt papirer eller præsenteret noget enten digitalt eller på papir.

»Der blev ikke delt dokumenter, vist slides eller powerpoints på søndagsmødet. Informationerne blev givet mundtligt,« fortæller Frank Nørgaard (DF), der dermed inddirekte bekræfter, at han deltog i mødet.

»Jeg mener jo, at man har lov til at mødes, uden at alle behøver at være orienteret om, hvem der mødes med hvem, hvornår,« lyder det.

Præcise tal

Frank Nørgaard vil ikke sig udtale yderligere, men vil kun citeres for at sige følgende:

»Jeg er meget forundret over, at i en så lille kreds, at det alligevel er lykkedes, at noget er sluppet ud til pressen, inden pressemødet om onsdagen. Det finder jeg stærkt problematisk.«

Mødet blev holdt søndag 21. april, tre dage før pressemødet, der fandt sted onsdag 24. april. En eller flere fra den lille hemmelige søndagsgruppe lækkede tallene til pressen, der så ringede til blandt andet Rosa Lykke Yde (S), Kasper Fuhr (Velfærdslisten) og Bjarne Overmark (Beboerlisten) og bad om kommentarer.

Her kunne journalisterne i detaljer oplyse om, hvor mange millioner kroner Randers Kommune kommer til at mangle i kassen, samt at Randers Kommune risikerer at blive sat under administration, hvis ikke der tilføres midler til Randers.

Tallene var i betænkelig grad meget tæt på de tal, der blev præsenteret under pressemødet.

Og det undrer flere af de politikere, der ikke var orienteret i forvejen. De blev først sent indkaldt til et orienteringsmøde – efter pressemødet og fik først tallene præsenteret kort tid før pressemødet. Og fik altså ikke tid til at forberede sig på kommunens nye økonomiske virkelighed før pressemødet var slut.

»Det der med, at man har vidst det her i flere dage, men har valgt først i sidste øjeblik at indkalde os, synes jeg er virkelig problematisk. Det er jo i hvert fald ikke gavnligt for samarbejdet. Så når borgmesteren samtidig står på pressemødet, og mange gange nævner, at nu er det vigtigt, at byrådet står sammen, og det er vigtigt, at vi trækker på samme hammel, så lyder det lidt hult,« mener Rosa Lykke Yde.

Sololøb

Bjarne Overmark (Beboerlisten) er harm, men virker ikke forundret.

»Jeg betragter det først og fremmest som et forsøg på at få monopol på at kommunikere med pressen. Det er én ting at borgmesteren deltager i sådan noget, men det bliver betændt, når kommunaldirektøren deltager. For han er kommunaldirektør for hele byrådet. Det her sololøb mellem borgmester og kommunaldirektør har stået på siden 2023, da Nordic Waste-skandalen begyndte. Det slider jo stærkt på tilliden. Til både kommunaldirektøren og borgmesteren,« lyder det.

Torben Hansen havde muligheden for at underrette samtlige medlemmer af økonomiudvalget allerede til det ordinære økonomiudvalgsmøde mandag 22. april. Men ingen sagde noget.

»Borgmesteren har en informationspligt overfor byrådet som betyder, at de skal have nødvendige og vigtige informationer, så hurtigt som muligt. Så økonomiudvalget kan med god grund undre sig over, at de ikke blev informeret tidligere, når de økonomiske vurderinger åbenbart var færdige,« forklarer Roger Buch.

»Jeg føler mig utroligt dårligt behandlet over, at have siddet på et økonomiudvalgsmøde, mens der har siddet andre repræsentanter i det økonomiudvalg, og haft en masse information tilgængeligt, som vi andre ikke er blevet orienteret om. Jeg sad jo og forsøgte at debattere økonomiske løsninger ud fra den viden jeg havde, men der var mærkeligt stille under mødet,« lyder det fra Rosa Lykke Yde.

Hvem deltog?

Ifølge Din Avis’ oplysninger havde Torben Hansen kun indkaldt visse gruppeformænd i de partier, der deltog i sidste års budgetforhandlinger til det hemmelige ”søndagsmøde”, hvor kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt præsenterede, hvad man forventede, det ville koste at rydde op efter Nordic Waste.

Det kvalificerede gæt er, at Claus Berggren fra Venstre, Radikale Venstres Mogens Nyholm og Lars Axel Nielsen fra Liberal Alliance deltog. Din Avis er også sikker på, at Steen Bundgaard fra Socialdemokratiet deltog i mødet. Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti har indirekte bekræftet, at han deltog. Daniel Madié fra det Konservative Folkepart har oplyst, at han ikke var inviteret. Løsgænger Jens Peter Hansen oplyser på Facebook, at han ikke deltog.

Efter ”søndagsmødet” orienterede langt de fleste gruppeformænd deres bagland og partifæller i byrådet.

Men i Socialdemokratiet anede mindst tre navngivne politikere intet om de økonomiske nye tal og et kommende pressemøde. Det fortalte de på byrådsmødet mandag den 29. april, da sagen kom frem.

De to af dem, nemlig Ellen Petersen (S) og Christian Engelbrecht Pedersen (S), sidder også i økonomiudvalget. Anker Boje (S) var den tredje socialdemokrat, der ikke vidste det. Han stiller samtidig op som borgmesterkandidat for socialdemokratiet – mod den siddende borgmester, Torben Hansen.

Det er uvist, om flere af de socialdemokratiske byrødder heller ikke kendte til ”søndagsmødet”.