Af Charlotte Broman Mølbæk Kulturordfører SF, bosat i Randers

Det har været en mærkesag for SF, at museerne skal have ekstra tilskud, hvis de er gode til at tiltrække børn og unge og formidle til dem. Derfor har SF kæmpet igennem, at besøg fra børn og unge skal tælle dobbelt i tilskudsmodellen i den museumsreform, som SF og regeringen netop er nået til enighed om.

Museerne er så vigtige for vores børns forståelse af, hvem vi er, og for hvordan kunst, kultur og historie har bundet os sammen og formet os som nation. Nu belønner vi de museer, som er gode til at tiltrække netop børn og unge og lave spændende undervisningsforløb.

Det er for eksempel Randers Kunstmuseum, der har sit særlige fokus på kunstnere på kanten af det etablerede samfund. Eller på Herregårdmuseet Gl. Estrup, hvor man laver målrettede tilbud til børn og unge med diagnoser med stor succes.

Randers Kunstmuseum, Østjyllands museum og Gl. Estrup er gode eksempler på museer, der har betydning i lokalsamfundet som samlingssted, men også som formidler af, hvordan vores forskelligheder som mennesker kan bidrage, hvis vi kan rumme, at de kommer til udtryk. Det er vigtigt for vores udvikling af et rummeligt samfund og for den demokratiske dialog.

Hidtil har museernes tilskud været afhængigt af gamle bevillinger og været helt låst i lave tilskud, og det har gjort det svært for museerne uden for de store byer at få økonomien til at hænge sammen. For Region Midtjylland er der samlet en fremgang på 30 procent i statsstøtte, og særligt Østjylland styrkes.

Alle i hele landet, skal have adgang til vores museer og vores historie, til kunsten og vores kulturarv. Det er helt skævt, at museerne i hovedstaden er blevet forfordelt i så mange år, fordi de har flere besøgende. Det ændrer vi på nu med et stort økonomisk løft og en fair omfordeling.