Blot syv procent af over 2.000 anmeldte indbrud har ført til sigtelse. Og der er kun sket en afgørelse i to procent af sagerne.

Af Jeppe Rafn, Jyllands-Postens Lokalaviser

Din Avis Randers bringer løbende små artikler om, at der har været indbrud i private hjem på den og den vej i den og den by. Vi samler også jævnligt op på udviklingen og sammenligner med tidligere år, når der kvartalsvis udsendes opgørelser over antal indbrud i de enkelte kommuner.

Men hvor mange af disse indbrud bliver egentlig opklaret? Det har en læser spurgt om, og Lokalavisen har sendt spørgsmålet videre til Østjyllands Politi. Politiet har lavet en opgørelse over indbrud i private hjem i 2023, der viser, at der sidste år blev anmeldt 2.175 indbrud i politikredsen, der omfatter syv østjyske kommuner.

160 af disse anmeldelser havde per 20. februar 2024 ført til sigtelse. Det svarer til, at der er sket sigtelse i hver 14. sag, hvilket er meget lavere end i forhold til de fleste andre typer kriminalitet. I 2023 blev der anmeldt næsten en halv million forbrydelser i Danmark, og der skete sigtelse i næsten 40 procent af sagerne.

»Indbrud foregår desværre meget ofte uset, og hvis gerningspersonerne ikke sætter spor, er det vanskeligt at opklare, og det giver en lav opklaringsprocent. Indbrud sker ofte om natten, uden at vi har signalement af tyvene,« forklarer Martin Frank Rasmussen, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.

»Vi er meget afhængige af god hjælp fra borgerne, der for eksempel har videoovervågning, og årvågne naboer, der har spottet noget usædvanligt.«

Opklaringen bliver ifølge Østjyllands Politi ikke gjort nemmere af, at mange indbrudstyve ikke er lokale. De kommer gerne fra et andet sted i landet eller fra et helt andet land, og især de udenlandske indbrudstyve er svære at fange. Politiet har dog internationale samarbejdspartnere og kan for eksempel få besked, når kendte indbrudstyve passerer landegrænsen til Danmark.

Kommer ud til alle

Der bliver som udgangspunkt altid sendt en patrulje ud til folk, der har haft indbrud i deres hjem, for at sikre spor. Det kan være fingeraftryk og dna og spor efter indbrudsværktøj, ligesom sporing af tyvekosterne kan være en hjælp i efterforskningen.

»Indbrud bliver sjældent begået af nogen, der ikke tidligere har begået kriminalitet. Det er oftest nogen, der i forvejen er kendt for indbrud eller anden kriminalitet, og det gør det lidt nemmere, hvis vi i forvejen har deres profil. Det er ikke sjældent, vi får et hit på nogen, vi i forvejen kender,« siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen.

Nabohjælp fremhæves som et godt værktøj til at forebygge indbrud i private hjem. Arkivfoto: Casper Holmenlund Christensen

Målrettet indsats

Antallet af indbrud i private hjem i Danmark kulminerede i 2009 med næsten 50.000 anmeldelser. Siden da er antallet faldet stærkt og har i de seneste par år stabiliseret sig omkring 15.000 indbrud om året.

Tal fra første kvartal i 2024 viser dog, at det igen er begyndt at gå den forkerte vej. Det gælder også i Østjylland, hvor der i begyndelsen af året især har været en del flere indbrud i Aarhus i forhold til samme kvartal sidste år.

»Vi har i begyndelsen af året beklageligvis haft en stor indbrudsbølge særligt omkring Aarhus, som vi havde svært ved at få bugt med. Vi har dog taget nogle initiativer og heldigvis fået sigtet en hel del personer for indbrud i den seneste tid, så vi nu ser faldende indbrudstal,« siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen.

nabohjaelp001casperholmenlundchristensen-jpg

»Nogle indbrudstyve, der begår mange indbrud, har en bestemt fremgangsmåde eller et bestemt område, de godt kan lide, og når vi ser en bølge i forhold til område og modus, prøver vi at forbinde brikkerne. Ud fra viden om, hvor og hvornår der tidligere har været indbrud, har vi lavet analyser af, hvor der vil ske indbrud, og vi har sendt ekstra personale på gaden for at observere.«

Har I ligefrem taget nogle indbrudstyve på fersk gerning?

»Ja, vi har taget nogle på fersk gerning.«

48 afgørelser

Én ting er, at der er sket 160 sigtelser for indbrud i 2023. En anden ting er, hvor mange af disse sigtelser der rent faktisk fører til, at den sigtede person bliver dømt.

Af de 160 sigtelser for indbrud i private hjem i Østjyllands Politikreds i 2023 havde 48 af dem per 20. februar 2024 ført til afgørelse. Det svarer til, at der er sket en afgørelse i cirka to procent af de 2.175 anmeldelser.

Afgørelserne dækker over både bøde, dom og frifindelser – det har ikke været muligt for Lokalavisen at få oplyst andelen af bøder, domme og frifindelser.

De resterende 112 sager venter på at blive afgjort. Ikke alle sigtelser vil nødvendigvis ende med en tiltale, mens andre venter på at blive afgjort ved domstolene.