Østjydsk Bank, med hovedsæde i Mariager og i alt 11 filialer i området fra Mariager Fjord og til Vejle, vil udvide sit kapitalgrundlag, og udsteder nu aktier og kapitalbeviser med et forventet provenu på knap 105 millioner kroner.