Sagen om placering af vindmøller i Favrskov Kommune bliver igen sat på den politiske dagsorden, når økonomiudvalget holder møde i dag.