Den første kommunale bygning i Mariagerfjord med solcelleanlæg ligger i Hobro.Her har botilbuddet Kirketoften nemllig fået etableret et solcelleanlæg, som kan dække 15 procent af det årlige forbrug.På Kirketoften bor svært udviklingshæmmede voksne, og bygningerne blev taget i brug i 2009.Derfor var det ikke umiddelbart muligt at finde steder, hvor der kunne spares på energien, men ved selv at producere el, så spares der penge ad den vej.Solcelleanlægget er godt i tråd med Mariagerfjord Kommunes bestræbelser på at være i front på klima- og energiområdet, og anlægget ventes at blive rollemodel for andre kommunale institutioner.