Cirka 40 af de 300 it-medarbejdere i Region Midtjylland får i dag besked om at deres stilling nedlægges. Iføge regionen vil de få et brev om, at deres kompetencer formentlig ikke matcher fremtidens krav til it-kompetencer. De 40 medarbejdere vil så vidt muligt blive tilbudt andre stillinger i Region Midtjylland, men der kan også blive tale om afskedigelser. Regionens it-afdeling skal kunne udvikle IT, der kan aflaste lægerne på hospitalerne. Der skal blandt andet arbejdes med telemedicin og med IT, der hjælper patienter til at blive selvhjulpne.