Favrskov Kommmune har valgt det firma som skal overtage de opgaver som hidtil har ligget i afdelingen for Vej og Park. Teknik- og miljøudvalget indstiller at arbejdet fremover skal udføres af entreprenørfirmaet HedeDanmark.Samarbejdet skal løbe i fire år med mulighed for at forlænge kontrakten med yderligere to år. Udliciteringen betyder at ca. 48 medarbejdere i kommunen skal overdrages til HedeDanmark. Samarbejdet skal nu endeligt godkendes i byrådet, og sker det overtager Hededanmark opgaverne fra 1. april næste år.