Meget tyder på, at den tidligere lærerbolig ved Glesborg skole står foran nedrivning.Boligen, der ligger på Stadionvej, har stået tom siden juli måned, og Kommunalbestyrelsen skal i dag tage stilling til, om den skal sælges, rives ned eller istandsættes og lejes ud.Et overslag viser, at det vil koste cirka 250.000 kroner at gennemføre de nødvendige indvendige istandsættelser, og efterfølgende vil huset kunne indbringe en årlig lejeindtægt på 50.000 kroner.Alligevel indstiller både Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, at bygningen rives ned.