Der er indført kogepåbud for vandet fra Harridslev Vandværk.Ved en prøve, der er udtaget på vandværket er der fundet coliforme bakterier i en koncentration på 11 pr. 100 milliliter, og coliforme bakterier må overhovedet ikke forefindes i vandet.Randers Kommune udførte derfor i går et tilsyn på vandværket, og her blev der fundet indtrængning af snegle og insekter i rentvandsbeholderen. Derfor blever beholderen nu renset grundigt, hvorefter der udtages nye vandprøver. Resultatet af de prøver ventes at foreligge inden for tre til fem dageHarridslev Vandværk forsyner cirka 450 husstande.