I Farvskov Kommune vil man også i år undersøge tilstanden på de naturbeskyttede arealer som enge, overdrev, moser, heder og vandhuller.Kommunen har hyret eksterne konsulenter til opgaven, der finder sted mellem maj og oktober.Hvis man som grundejer støder på en af konsulenterne på sin jord, kan man altid bede konsulenten om at legitimere sig.