Langt om længe kommer der nu ny asfalt på Mariagervej i Randers.Trafikanter, både i bil og på cykelt, har længe udtrykt deres utilfredshed med den hullede belægning, der blev efterladt, efter at arbejdet med at trafiksanere strækningen mellem boulevarderne og Hobrovej sidste år blev afsluttet.Men det har været nødvendigt, at vente med at lægge det sidste slidlag. Vejen skulle nemlig først sætte sig, så man undgår, at der opstår skader på den nye belægning.Arbejdet forventes at vare hele ugen, og det kommer til at betyde en del problemer for trafikken, og bybusruter vil også blive omlagt.