Politi, brandvæsen og ambulancer kan godt komme igennem pullerter ved omdiskuteret nyt vejforløb i Møllegade, lyder det.

Beboerne i Møllegade er utrygge ved de nye pullerter, der afskærer vejadgang til to opgange. Men det behøver de ikke, lyder det fra alle de instanser, Din Avis har spurgt.

Vi starter med ambulancerne.

Præhospitalet i Region Midtjylland har ansvaret for ambulancedriften i hele regionen. Vi har spurgt Annie Paabøl, der er kommunikationschef for Præhospitalet, hvordan de vurderer ambulancernes adgang til ejendommene i Møllegade.

»Vi har ikke kendskab til de specifikke pullerter, og helt generelt skal Præhospitalet ikke godkende opsættelsen af nye pullerter. Det er dog ikke vores erfaring, at pullerter og deslige volder udfordringer i vores arbejde,« siger hun og tilføjer:

»Kommunalt opsatte pullerter med styring har vi ofte mulighed for at sænke eller flytte – eventuelt med hjælp. Derudover har vi et interaktivt kort med oversigt over de kendte pullerter og muligheder for styring.«

(Artiklen er en del af flere artikler omkring den nye vejføring på Møllegade. Få det fulde overblik på side 10 og 11 i E-avisen)

Brandfolk kan godt nå

»Vi skal have 40 meter fra adgangsdøren, så er det lovligt. Så vi kan godt nå med vores brandbiler,« siger Jørgen Hansen, der er brandinspektør ved Beredskab og Sikkerhed i Randers. Han kender ikke til den konkrete sag, så han udtaler sig generelt.

»Desuden er der brandmure mellem de enkelte bygninger. Det skal der være ifølge loven.«

Så selv om Schousgade-kvarteret er gammelt, og bygningerne er tæt forbundne, så er der ikke fare for, at en mulig brand vil sprede sig hurtigt, før brandvæsenet når frem.

LÆS OGSÅ Fem minutters foto: Biler ved springvand er svære at styre

LÆS Springvand førte til pullerter, streger og utryghed: »Det er et noget juks«

Vi befinder os på Møllegade i området omkring Tinghuset, Randers Arrest, sundhedshuset og biografen. Illustration: Kian Johansen via Datawrapper

Pullerter kan fjernes eller bøjes

»Pullerterne er bøjelige, så ambulancer og brandvæsen kan køre over dem,« lyder det fra sektionsleder Magnus Vilstrup Andersen fra Veje og Trafik i Randers Kommune.

Desuden kan beboerne kontakte kommunen, hvis man skal flytte eller har andre grunde til at komme igennem. Så vil enkelte pullerter blive fjernet efter aftale, lyder det.

Politiet har godkendt

»Det er politiet, der godkender vejmyndighedens projekter ud fra sikkerhed, fremkommelighed samt lovlighed. Det er vejmyndigheden – Randers Kommune – der indretter vejen til brug for byens borgere. Herunder trafikafvikling/mobilitet, ensretning, pullerter, chikaner, vejskilte med videre,« forklarer Emil Enemark Sørensen, der er kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi.

Sådan lyder det korte svar fra Østjyllands Politi, der endnu ikke har svaret konkret på, hvilken rolle politiet har haft i sagen omkring Møllegade og Schousgade-kvarteret.

For Din Avis ved, at der er ført en dialog mellem kommunen og politiet. Endda i flere omgange.

Lovlig adfærd

»Kommunen har ikke pligt til at inddrage borgerne, medmindre de er direkte berørt af de nye ændringer af vejens forløb.«

Det forklarer Frederik Waage, dr.jur. ved Juridisk Institut på SDU, der ikke forholder sig til den konkrete sag men giver et generelt billede ud fra det, som Din Avis har forklaret ham om sagen.

Frederik Waage tager udgangspunkt i forvaltningsloven paragraf 19, der er skabt for at give borgere mulighed for partshøring, hvis man er berørt af en offentlig instans beslutninger.

»Med de juridiske briller på skal der være nogle borgere, der er blevet konkret ramt af ændringerne. Det kan være trafikstøj, lavere huspriser eller væsentlige gener.«

»Jeg kan godt forstå, hvis ens vej, som man bor på, er upraktisk indrettet. Så vil jeg klage over det efterfølgende til kommunen. Så er det jo oplagt, at de nu må gå til kommunen og kræve, at det her bliver ændret. Men de kan ikke forvente at skulle blive partshørt i forvejen,« lyder rådet fra Frederik Waage.