I sommeren 2015 blev Mikkel Månsson ramt af en arbejdsulykke og fik en mindre hjerneskade. Han har nu fået hjælp af en mentor hos Regionen, der har hjulpet ham med at få styr på behandlinger, møder med det offentlige og så sin uddannelse. Takket være den hjælp er han nu fast forankret i sin uddannelse som landbrugssmed i Morten Knudsens firma MK Stål og Maskinteknik

Ungementorerne hjælper 15-30-årige der har fået en hjerneskade ved fx sygdom og ulykker. Når behandlingen i sygehusregi er afsluttet, venter der de unge en hverdag på nye livsvilkår. Den hverdag kan være svær at få til at fungere uden støtte. Det synes Mikkel Månsson også.

“Der kom mere struktur på min hverdag efter at jeg kunne få hjælp til at få styr på behandlinger og møder med kommunen”, fortæller den 20-årige smedelærling.

“Jeg var så uheldig at jeg ikke havde fået en diagnose først og derfor kunne jeg ikke finde ud af hvad jeg kunne klare. Men efter et ophold på Hammel Neurocenter, fandt de ud af at jeg har hjernetræthed – som hedder noget specielt på lægesprog, som jeg ikke kan huske. Nu har jeg fået bedre styr på, hvad jeg kan og ikke kan”, fortæller han.

“Det var også derude der blev knyttet en mentor på som kunne få styr på tingene for mig. Det kunne jeg ikke selv overskue med behandlinger og sådan noget”, siger han.

Også hans chef Morten Knudsen fra MK Stål og Maskinteknik er glad for mentor ordningen. Han mener bare at det skulle være sket noget før.

“Mikkels forløb herude blev jo afbrudt af behandlinger i Hammel, og vi vidste ikke noget om, hvornår han kom tilbage. Efter to måneder kunne Mikkel genoptage sin uddannelse, men vi viste ingenting. Så det har været en stor hjælp siden der kom en mentor på. Hun skulle bare havde været på fra starten, hvis du spørger mig”, siger han.

Mentorerne har base på Hammel Neurocenter men arbejder i den unges nærmiljø med bl.a. at understøtte den unge i at klare aktuelle udfordringer. De unge og deres netværk er med til at bestemme, hvad ungementorerne skal hjælpe med. Mikkel har fået Hanne Skovgård Petersen tilknyttet. Og hun kan se en forskel på om der er hjælp eller ej hos den unge:

“Vi kobler os på, hvor det giver mening for den unge. Vi er med til at skabe en forståelse overfor familie og venner, og i Mikkels tilfælde også hans arbejdsgiver, for der er nogle ting som Mikkel ikke kan. Han skal sørge for at få nok hvile, selvom han gerne vil hænge ud med sine kammerater til langt ud på aftenen. Jeg er med til at hjælpe Mikkel med at få sat ord på overfor de nærmeste, og fortælle ham, at det ikke er nogen skam, ikke at kunne det samme, som han kunne før”, fortæller Hanne Skovgård Petersen.

Hun samarbejder med kommunen, så Mikkel får sat tingene i de rigtige rammer – helt praktisk arbejde som at få tingene til at hænge sammen med møder, uddannelse og behandlinger.

“Det handler for Mikkel om at få sat ord på, hvad det er han har brug for hjælp til, og hvad der skal til for at han kan klare sig selv. Og det er virkelig lykkedes her, for han var netop startet på en anden uddannelse, der hvor ulykken skete. Efterfølgende har det handlet om at få ham over i en anden udannelse så han kunne tage den færdig. Og det er lykkedes”, siger mentoren.


Får sin uddannelse

Mikkel Månsson er glad for at han kunne skifte uddannelse. Han blev fyret på grund af en trafikforseelse fra sin første læreplads, men med hjælp fra en ansat på MK Stål og Maskinteknik lykkedes det at skaffe Mikkel en ny læreplads, hvor ikke skoleopholdet var helt spildt.

“Faktisk kan jeg bedre lide det her på min nye arbejdsplads. Der er plads til den jeg er, men jeg kræver heller ikke særlige hensyn i hverdagen, bare jeg får min hvile, når jeg kommer hjem”, fortæller han.

Og det har heller ikke været noget problem for hans arbejdsgiver at skulle ansætte Mikkel selvom ingen vidste om der ville være særlige hensyn, der skulle tages.

“Hvis jeg får at vide, at der kan være nogle udfordringer med Mikkel, så bliver jeg nærmest nysgerrig, så tænker jeg på, hvad vi kan gøre for at få det bedste ud af det”, siger indehaver Morten Knudsen.

Sammen med mentor har både Mikkel og Morten været til møder og alt forløber helt planmæssigt, og Mikkel er godt på vej til at få en uddannelse, selvom han har fået en mindre hjerneskade.


Økonomien på plads

Projektet hedder “Bristede Drømme – Nyt Håb”. Kommunerne har aftalt at betale for hver ung de henviser og stiller sammen en underskudsgaranti. Dermed overgår Region Midtjyllands Satspulje-finansierede projekt til et kommunalt-regionalt tilbud. Kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland, KD-net, har sikret økonomien til at fortsætte og roser projektet for samarbejdet på tværs af sektorer, fortæller netværkets formand Jesper Kaas Schmidt.

“Ungementorerne er et godt eksempel på at det gavner borgerne at vi samarbejder på tværs af kommuner og region og er klar til at finansiere opgaver anderledes end hidtil”, siger Jesper Kaas Schmidt.

I projektperioden er indsatsen løbende blevet evalueret. Evalueringerne viser, at flere unge er blevet hjulpet til at blive fastholdt på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

“Mentorerne har fokus på at hjælpe den unge, ikke på hvor mange timer hjælpen tager og hvilken kasse, der skal betale. De støtter de unge i at klare sig selv under nye livsvilkår og har opnået fine resultater”, siger Jesper Kaas Schmidt.


Fakta:

– Projekt Bristede Drømme-Nyt Håb var indtil 1. juli 2016 finansieret af statslige satspuljemidler til en styrket indsats for 15-30-årige med erhvervet hjerneskade.
– Region Midtjylland har på opfordring fra kommunerne som eneste region i landet oprettet en mentorordning til målgruppen.
– Kommunerne i Region Midtjylland har besluttet at videreføre mentorordningen, først til 31. marts 2017 og senest i yderligere tre år.


Ungementorerne og kommunerne arbejder tæt sammen om at hjælpe de unge. Et år efter første kontakt har de sammen hjulpet målgruppen, så andelen af unge:

– I uddannelse er steget fra 52 % til 59 %
– I arbejde på særlige vilkår er steget fra 2 % til 8 %
– I ressourceforløb er steget fra 3 % til 18 %
– På førtidspension er uændret på 3 %
– Sygemeldte er faldet fra 44 % til 16 %
– Arbejdsløse på dagpenge eller kontanthjælp er faldet fra 10 % til 0 %
–  På anden overførselsindkomst er faldet fra 5 % til 0 %
– I arbejde på normale vilkår er faldet fra 5 % til 2 %
– Der vurderer deres arbejdsevne som dårlig er faldet fra 62 % til 42 %