Der var dramatik og spænding i flere af de heat, der blev afviklet ved sæbekasseløbet lørdag 20. maj på Østervold. Et par heat måtte køres om, et af dem på grund af strategisk, hasarderet kørsel, for at forhindre modstanderen i at overhale

25 biler fra skoler i Randers Kommune var tilmeldt årets sæbekasseløb Randers Grand Prix – børn hjælper børn.

Børn fra 3. – 6. klasser fra skoler i Randers Kommune udfordrede hinanden i kampen om de flotte præmier, og mulighed for at vinde penge til klassekassen.

Østervold var spærret af med halmballer, som dannede henholdsvis ”Langå Sparekasse svinget” og ”Breinholts Tømmerhandel svinget”. Langsiderne var markeret med bannere fra sponsorer. Midten af Østervold var indrettet med pit telt, borde og bænke til ophold, salgsbod, og hoppeborg.

Hvert heat blev afviklet med tre sæbekassebiler som dystede om point.

De tilmeldte hold bestod af fem personer. Bilerne startede med én fører og to skubbere, som strategisk blev udskiftet senere på runden med to nye. Sæbekasseløbets to veloplagte speakere kommenterede de intense heat, og gav det medlevende publikum på Østervold opdatering i udvikling af headtet, hele banen rundt.

De tre sæbekassebiler med flest point fra de indledende heat gik videre til finale, for henholdsvis 3. – 4. klasse og 5. – 6. klasse.

Mange af de indledende heat bød på jævnbyrdige opgør, hvor fejl i skift af skubber eller uopmærksomhed fra styrmanden, blev afgørende for holdets placering.

Flere hold havde klassekammerater med som support, – og de var meget aktive i de afgørende opløb.

Der var holdånd hos deltagerne i sæbekasseløbet. Hoppende, begejstrede børn når der var sejr, og trøstende klassekammerater, når det ikke gik så godt..

Langs opløbsstrækningen og ved pit teltet stod medlevende tilskuer, forældre, lærer, pædagoger m.m. og heppede på bilerne.

Sæbekassebilen er på skoleskemaet
Sæbekasseløbet Randers Grand Prix, indgik sidste år samarbejdsaftaler med de første skoler, om levering af hjul, aksler, skruer og træmaterialer til at bygge sæbekassebiler. Skolerne deltager herefter i det kommende sæbekasseløb. Det kan lade sig gøre via materialesponsor Breinholts Tømmerhandel.

At bygge sæbekassebil er et oplagt emne i fagene håndværk og design, samt natur/teknik. Desuden kan det være emne i tema uger eller arrangeret af forældrerådet i klassen.

Munkholmskolen deltog i år med hele 5 sæbekassebiler.

”Der er meget læring i at bygge en sæbekassebil. Samarbejde, skitsere, designe, måle og regne. Og så får børnene et ejerskab til bilen, fordi de selv er med til at bygge den”, siger Julie Klitte, der er lærer i håndværk og design på Munkholmskolen.

Bjerregrav skole er også med på samarbejdsaftalen.

Her er det kreative ildsjæle i SFO der sætter sæbekassebilen på skemaet. Bjerregrav skole har de sidste 4 år i træk stået bag årets flotteste sæbekassebil i Randers Grand Prix og vundet præmien på 1.000 kr.

Børn hjælper børn
Sæbekasseløbet Randers Grand Prix har mange trofaste sponsorer. Det er både sponsorer til de enkelte biler, til materialer, madvare m.m., hvilket gør, at der kan gives en stor sum penge til projekter for børn i Randers Kommune. Derved opstår begrebet ”børn hjælper børn, samtidig med at det giver de deltagende børn mulighed for at vinde penge til klassekassen.

Overskud
Overskuddet i år går bl.a. til førskole projektet ”Klar-Parat-Skolestart” som via leg og bevægelse skal styrke førskolebørnenes sociale og motoriske kompetencer. Projektet er et samarbejde mellem Rotary klubberne i Randers og Randers Gymnastikforening.

Omdannelse af Østervold, til bane for et sæbekasseløb virker godt og bidrager til et flot arrangement på Østervold med børnene i centrum. Flere deltager var klar til at deltage næste gang.

Det er 7. sæson Rotary klubberne i Randers arrangerer sæbekasseløbet.

Lørdag d. 2. juni 2018 er der igen sæbekasseløb Randers Grand Prix – børn hjælper børn.