Ifølge Susanne Petersen fra P. Knudsens Vej er det svært at sove om natten på grund af larmen fra industrien på havnen. Men kommunen foretager jævnligt målinger, og der er ikke noget at komme efter, siger de

“Jeg har også boet i Tøjhushavekvarteret, og der var jeg plaget af larmen. Så flyttede jeg herop på P. Knudsens Vej, men det larmer lige så meget. Jeg vil gerne have, at der bliver sat fokus på det,” siger Susanne Petersen.

Hun er ikke ude efter industrien men vil gerne have, at der bliver gjort opmærksom på problemet. Hun mener ikke, det kan være rigtigt, at der skal være så meget larm om natten både i weekender og på helligdage.

“Jeg bliver nødt til at sove med ørepropper og er lige nu ved at få lavet nogle, der passer til mig,” fortæller hun.

Hos kommunen oplyser Miljøingeniør Jeanette Rosager, at der med tre-fem års mellemrum bliver lavet målinger af støjen på havnen.

“Hvis vi får konkrete henvendelser fra borgere, kigger vi altid på det. Men det kan være svært, for akkumuleret set vil der være mere larm, selvom den enkelte industri overholder de tilladte decibel,” fortæller hun.

Og akkumuleret set findes der ingen støjgrænse fra Miljøstyrelsen.

Kigger på sagerne

Max decibel om dagen er 55 og om natten 40. Ventilation-, udsugning- og kølekompressor anlæg, intern transport af råvarer og produkter samt musik støj er nogle af de typiske kilder til støjgener ved boliger.

Miljøstyrelsen har udarbejdet flere vejledninger, der fastsætter vejledende grænseværdier for, hvor meget støj en virksomhed må bidrage til omgivelserne med. De vejledende grænseværdier er afhængig af, hvor støjfølsomt et område virksomheden er beliggende i.

Der må således være mere støj i et erhvervsområde end i et boligområde. Der er støjgrænser for såvel indendørs som udendørs støj fra virksomheder.

På kommunens hjemmeside er der et link, hvor man kan indsende en mail, hvis man er forstyrret af industriens larm.

“Vi arbejder hele tiden med virksomhederne, for at de ikke må larme mere end det tilladte. Vi forsøger at begrænse støjen i forhold til de boliger, der ligger i nærheden,” siger Jeanette Rosager.

Hun ved dog godt, at det kan være svært at sortere i lyden, og hvor den konkret kommer fra. Men hun understreger, at hvis man får en konkret henvendelse fra en borger om en konkret virksomhed på havnen eller andre steder, kigger kommunen altid på det.

Havnen har ikke fået klager

“Der er mange virksomheder her på havnen, så der bliver ofte arbejdet i døgndrift. Desuden kommer der jo også skibe ind hele tiden. Men vi har ikke fået nogen klager fra borgere om, at der er støjgener herfra om natten,” siger havnedirektør John Morgen.

“Og for at vi kan undersøge nærmere, om der er nogle virksomheder, der larmer mere end det tilladte, så bliver vi nødt til at vide, hvad det overhovedet drejer sig om. Det kan jo for eksempel være en virksomhed, som arbejder mere i en kortere periode på grund af ekstra ordrer. Men den pågældende borger bliver altså nødt til at kontakte os, hvis hun mener, der er støjgener om natten,” siger John Morgen.