På et alment gymnasium har eleverne klaret sig klart bedst her i kommunen – og også bedre end landsgennemsnittet. Der er de dog ikke ene om.

AF CECILIE BISGAARD

På cirka halvdelen af de gymnasiale uddannelser i Randers klarede eleverne før sommerferien sig bedre til eksamen og standpunktskarakterer end landsgennemsnittet. Men ikke alle steder. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

På Randers Statsskole, Tradium HHX og Tradium HTX fik eleverne et samlet karaktergennemsnit, der var lavere end landsgennemsnittet på både standpunktskarakter og eksamenskarakter for hver deres gruppe af gymnasier. På Tradium EUX klarede eleverne sig bedre end landsgennemsnittet for deres gruppe i standpunktskarakterer men lavere end landsgennemsnittet til eksamen.

Paderup Gymnasium og Tradium merkantil EUX er de eneste to steder, der klarede sig bedre end landsgennemsnittet for deres grupper, både når det gælder standpunktskarakterer og til eksamen.

HF-uddannelser var ikke en del af opgørelsen, og derfor er der ikke et karaktergennemsnit for Randers HF og VUC.

Her går det rigtig godt

Ikke nok med, at Paderup Gymnasium har klaret sig bedre end landsgennemsnittet for STX-uddannelserne, så er det faktisk den gymnasiale uddannelse i Randers Kommune, der har det markant højeste karaktergennemsnit. Og det gælder både i standpunktskaraktererne og eksamenskaraktererne.

Når det kommer til standpunktskarakter har eleverne på gymnasiet fået et gennemsnit på 7,6. Det gymnasium, der har fået det næsthøjeste karaktergennemsnit på det punkt, er Tradium EUX med 7,2. Lige efter kommer Randers Statsskole med 7,1.

Til eksamenerne før sommerferien har eleverne på Paderup Gymnasium i gennemsnit fået 7,2 i karakter. På den lokale andenplads kommer Tradium HTX med 6,7. På Tradium merkantil EUX fik eleverne i gennemsnit 6,4 i karakter til eksamen.

Det laveste gennemsnit for standpunktskarakterer finder man til gengæld også hos Tradium merkantil EUX. Her har eleverne i gennemsnit fået 6,1. På Tradium HHX har eleverne fået 6,4 i gennemsnit, mens eleverne på Tradium HTX lige fik et højere karaktergennemsnit med 6,5.

Til eksamenerne er det eleverne på Tradium HHX, der har fået det laveste gennemsnit. Det ligger på 6,1. Den lokale andenplads bliver i denne kategori delt mellem Randers Statsskole og Tradium EUX, hvor gennemsnittet begge steder ligger på 6,2.

FAKTA: Karaktergennemsnit på STX

På landsplan:
Standpunktskarakter: 7,5
Eksamenskarakter: 7,0

Paderup Gymnasium:
Standpunktskarakter: 7,6
Eksamenskarakter: 7,2

Randers Statsskole:
Standpunktskarakter: 7,1
Eksamenskarakter: 6,2

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

FAKTA: Karaktergennemsnit HHX

På landsplan:
Standpunktskarakter: 6,9
Eksamenskarakter: 6,6

Tradium HHX:
Standpunktskarakter: 6,4
Eksamenskarakter: 6,1

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

FAKTA: Karaktergennemsnit HTX

På landsplan:
Standpunktskarakter: 7,5
Eksamenskarakter: 7,2

Tradium HTX:
Standpunktskarakter: 6,5
Eksamenskarakter: 6,7

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

FAKTA: Karaktergennemsnit merkantil EUX

På landsplan:
Standpunktskarakter: 5,8
Eksamenskarakter: 5,5

Tradium:
Standpunktskarakter: 6,1
Eksamenskarakter: 6,4

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

FAKTA: Karaktergennemsnit EUX

På landsplan:
Standpunktskarakter: 7,0
Eksamenskarakter: 6,4

Tradium:
Standpunktskarakter: 7,2
Eksamenskarakter: 6,2

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet