Af Vitus Jordan, formand for Lev Randers

Randers Kommunes beslutning i 2022 om at udbygge det 48 lejligheder store bosted på Neptunvej med yderligere ti handicapboliger er kendt ugyldig af Planklagenævnet i Viborg.

Neptunvej er en del af lokalplanområdet ‘Detailhandel i Paderup’, som kan rumme virksomheder og ‘publikumsorienterede servicevirksomheder’. Men ikke boliger.

Det nuværende store bosted er ifølge foreningen Lev Randers derfor fejlplaceret i sin tid. Det ligger isoleret fra andre boligområder, udsat for forurening, indblik, ganske beskedne udearealer, tiltagende trafikstøj og utilstrækkeligt sikrede trafikårer.

Efter foreningens opfattelse giver det derfor ingen mening at lægge yderligere boligbebyggelse her.

Randers Kommune er alligevel godt i gang med at opføre de ti boliger, selv om Lev Randers allerede i januar måned som sidste udvej måtte protestere til Planklagenævnet og Byggeklageenheden. Foreløbig er det kun Planklagenævnet, der efter otte måneders behandlingstid er kommet frem til en afgørelse. Og den tvinger altså nu kommunen til at genoverveje mange aspekter omkring byggeriet af det nye bosted, og dets indflydelse på det nuværende bosted, som det ligger klos op ad.

Efter nybyggeriet er der stort set ingen betydende udearealer tilbage på grunden. Når der ikke længere er nogen udearealer at færdes på, bliver bostedsliv til indeliv. Og det er oven i købet udfordret af, at personalenormeringerne på bostederne er blevet skåret kraftigt ned i løbet af de seneste ti år.