20. september, afholdte den selvejende institution Randers Friplejehjem, informationsmøde i Enghøj Kirkes sognelokaler i Helsted. Ca. 40 borgere deltog i mødet

Bestyrelsen for Randers Friplejehjem orienterede om hvor langt man er, med planerne om etablering af et friplejehjem i Randers Kommune.

Formanden for bestyrelsen Flemming Østergård bød de ca. 40 borgere velkommen, og orienterede om bestyrelsens tanker og baggrund for ønsket om oprettelsen af friplejehjemmet, og hvor langt bestyrelsen er med arbejdet herom. Flemming Østergaard kunne bla. oplyse, at bestyrelsen p.t. er i dialog med Randers Kommune, om køb af et jordareal i Helsted.

Bestyrelsens tilknyttede konsulent på projektet Jon Pugholm Klejtrup, orienterede på mødet om selve processen med oprettelse af friplejehjemmet og  financieringen m.v.

Jon Pugholm kunne bla. oplyse, at om det går planmæssigt forventes det, at påbegynde byggeriet af friplejehjemmet til 24 beboere, i første halvår af 2018 med indflytning i årsskiftet 2018/2019.

Endvidere havde bestyrelsen indbudt lederen på Klejtrup Friplejehjem Susanne Molbæk til, at fortælle om arbejdet og aktiviteterne på Klejtrup Friplejehjem. Et rigtig spændende indlæg. Endelig blev der stiftet en støtteforening for Randers Friplejehjem, og der blev ligeledes valgt en bestyrelsen for støtteforeningen, som nu bla. skal til at tegne støttemedlemsskaber.

Flemming Østergaard siger i den forbindelse: ”I bestyrelsen er vi glade for fremmødet og aftenens forløb, og vi glæder os over, at vi fik stiftet en støtteforening, og at der var borgere som stillede sig til rådighed for valg til bestyrelsen”.