”I morgen skal være bedre end i går”. Sådan lyder starten i Socialdemokratiets budgetforslag for Randers Kommune for 2018 -2021 og er for Socialdemokratiet udgangspunktet for budgetforslaget og det politiske arbejde

”Socialdemokratiet prioriterer folkeskolerne i Randers kommune meget højt. Derfor har vi også friholdt skolerne for besparelser i de kommende år – styrket daglig drift, samt afsat midler til specialundervisningen, bedre udearealer, cykelstier, skoleveje og trafiksikkerhed” udtaler den socialdemokratiske borgmesterkandidat Torben Hansen og fortsætter ” Socialdemokratiet sender også et klart signal: ”De midler, vi finder til skolerne – dem skal skolerne selv prioritere. Vi tror på fagligheden blandt lærerne, pædagogerne, ledelserne og forældrene”

Det gode og værdige ældreliv
Socialdemokratiet er optaget af, at vi har en ældrepleje, ældreomsorg, som er i orden. De ældre, pårørende og medarbejderne har krav på værdige forhold – og et godt arbejdsmiljø der ikke er nedslidende”. Socialdemokratiet vil fjerne rammebesparelserne samt den manglende pris- og lønfremskrivning. Endvidere vil Socialdemokratiet kigge på kørelister samt nat- og weekendbemandingen.

Voksne handicappede.
”Socialdemokratiet fjerner rammebesparelsen på seks mio. kr. og afsætter to mio. kr. ekstra til imødegåelse af øget efterspørgsel indenfor området”. Endvidere afsættes 1 mio. kr. til særligt udfordrede unge. ”Socialområdet og handicappede har vores allerstørste opmærksomhed – og er et af de områder, der skal søges tilgodeset i fremtidige budgetter”.

Forebyggelse
Socialdemokratiet lancerer i dette budgetforslag en forebyggelsespulje. En forebyggelsespulje som alle institutioner og aftaleenheder kan søge til forebyggende projekter. Det kan eksempelvis være indenfor tandplejen, jobcentret, sundhedscentret, PPR, socialområdet eller noget helt sjette. ”Dette er nyskabende og målet er forstærket forebyggelse – bedre sundhed og liv for borgerne” udtaler Torben Hansen.

Til formålet afsættes fem mio. kr. i 2018 og fire mio. kr. i 2019.

”Endvidere afsætter Socialdemokratiet 0,3 mio. kr. om året til kampen mod overvægt hos børn, samt 0,5 mio. kr. til sundere tænder hos udsatte grupper og kontanthjælpsmodtagere. Sunde tænder er for mange forudsætningen for at kunne deltage i sociale aktiviteter og komme tættere på arbejdsmarkedet”.

Iflg. Budgetforslaget fra Socialdemokratiet er der også penge på vej til børnene – familieafdelingen, vores veteraner der har kæmpet for Danmark, socialøkonomisk projekt med genopretning af Svejstrup bæk, Rent Randers – bedre vedligeholdelse af grønne områder, Randers regnskov, Hjemløsestrategi, landdistrikterne, takstanalyse i den kollektive trafik, selvhjælp Randers, egnsteatret – og mange andre områder

”For Socialdemokratiet er det meget vigtigt, at bevare og udbygge velfærden og fællesskabet. Den velfærd der opleves af kommunens borgere hver eneste dag. Vi afsætter også midler til Vennepunktet, familieiværksætterne samt borgerhusene i Gjerlev og Vorup”

Desuden foreslår Socialdemokraterne at skatten sættes op med 0,1 procent fra 2019, samt der findes besparelser på konsulenter, forskellige anlæg mm.