Randers Kommune har som et forsøg fjernet 130 almindelige skraldespande i Randers midtby, og erstattet dem med 30 såkaldt intelligente skraldespande.

Forsøget er blevet evalueret, og viser sig at være en succes på flere områder. Midtbyen er blevet renere samtidig med, at der er opnået effektiviseringsgevinster på driftsbudgettet.

Forvaltningen foreslår derfor, at de intelligente skraldespande bliver stående i Randers midtby, og at der laves en 4 årig leasingaftale med virkning fra d. 1. april 2018.