Regionshospitalet Randers skal spare 22 millioner kroner i 2018 og yderligere 27 millioner i 2019. Hvem der har skylden, er der stor uenighed om fra Venstre og Socialdemokratiet her dagen før valget til Regionsrådet. Men ansvaret ligger alene hos Regionshospitalet, siger sygehusdirektør Jonas Dahl

 

“Jeg kræver at Bent Hansen allerede i dag fortæller om det blodbad, der kommer på Randers Regionshospital. Men Bent vil først fortælle noget om besparelserne dagen efter valget. Det er både uetisk og manglende respekt for vælgerne”, kommer det kontant fra regionsrådspolitiker og kandidat Jørgen Winther fra Venstre.

Bent Hansen – regionsrådsformand – fortæller dog at besparelsen ikke er noget som politikerne i regionsrådet har noget med at gøre. Det er alene et budget som sygehusledelsen på Regionshospitalet Randers fremviser, og dem, der skal sørge for besparelser de næste to år. Derfor mener han ikke at der er noget at fremlægge.

“Underskuddet kom frem allerede ved budgetforhandlingerne tidligere i efteråret. Så hvordan ledelsen i Randers vil fremlægge tallene, er deres bord”, siger Bent Hansen.

Besparelserne kan derfor kun tilskrives et underskud på hospitalet i Randers, som Bent Hansen fremlægger det.

Det bakker sygehusdirektør Jonas Dahl op om:

“Vi skal lave nogle besparelser i henhold til budgettet, og den besparelse skal vi finde indenfor vores egen ramme. Der er ikke noget politisk i det”, siger sygehusdirektør Jonas Dahl.

Lige nu er ledelsen i dialog med de forskellige afdelinger om, hvordan besparelserne skal findes. Besparelserne skylde dels ændring i beregninger i forhold til patologi, der giver en merudgift på syv millioner kroner. Dels har der været 14 procent flere akutindlæggelser.

“Her skal vi finde ud af, hvordan vi kan effektiviserer disse indlæggelser. Der har været en del tunge imellem. Det skal vi kigge på for at finde flere penge”, siger Jonas Dahl.

Og til sidste skyldes merforbruget på budgettet, der har været en regnskabsteknisk fejl, som nu skal rettes op.

Det er netop på grund af underskuddet på Regionshospitalet i Randers at socialdemokraterne fandt seks millioner ekstra til Randers, oplyser Bent Hansen.

Seks millioners bevilling som Venstre mener at have patent på.