I en fælles udtalelse opfordrer Randers Lærerforening til at investere i folkeskolen.

»Når man i Randers Kommune har fokus på folkeskolen som førstevalg – så er det vigtigt, at man tør prioritere folkeskolen og investere i den, så den vedblivende vil være et aktiv for alle skoleelever i Randers Kommune. Vi vil folkeskolen – vil I?«

Sådan lyder det i en udtalelse fra Randers Lærerforening, der blev vedtaget i forbindelse med foreningens generalforsamling 14. marts. Udtalelsen, som har titlen ”Invester i folkeskolen”, blev enstemmigt vedtaget, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

I udtalelsen understreger lærerforeningen, at folkeskolen skal styrkes, og der står blandt andet:

»På landsplan og i Randers er økonomien for skolerne nu og ikke mindst på sigt presset. Det har i høj grad konsekvenser for den helt almindelige undervisning. Det giver sig udslag i, at lærerne har et højt undervisningstal og at tiden rundt om undervisningen udfyldes med mange opgaver og møder, der presser muligheden for at lave velforberedt undervisning.«

Og det lyder videre:

»Vi skal have en folkeskole, hvor ingen, hverken lærere eller elever, udsættes for slag, spark og spyt, ej heller ukvemsord og dårlig omgangstone, hverken på arbejdspladsen eller i samarbejdet mellem skole og forældre. Det kræver tid og ressourcer at opbygge og opretholde et godt og tæt samarbejde. Folkeskolen er en holdsport.«

I forbindelse med generalforsamling blev både formand Leif Plauborg og næstformand Mads Christensen genvalgt uden modkandidater, mens der var kampvalg til de tre øvrige pladser i styrelsen.

De tre styrelsesmedlemmer Pia Foersom, Pia Madsen og Anja Bråten Møller fra styrelsen samt Jannick Neist, der er lærer på Vestervangsskolen, stillede op til styrelsesvalget. Jannick Neist blev sammen med Pia Foersom, Søndermarkskolen og Pia Madsen, Trekløverskolen valgt for de næste to år.

Anja Bråten Møller, der ikke opnåede valg til styrelsen blev valgt som 1. suppleant til styrelsen, og Henrik Norup som anden suppleant.