Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har netop lukket og slukket for i år, og det er med en god nyhed, at museet går ind i det nye år

Det er nemlig lykkedes for Herregårdsmuseet på Djursland at nå over den magiske grænse på 100.000 besøgende på et år.

Det glæder museets direktør Britta Andersen, der har flere bud på årsagen den flotte fremgang:

”Det gode besøgstal tilskriver vi naturligvis vores evne til at skabe gode og vedkommende udstillinger, aktiviteter og arrangementer for publikum. Vi har i 2017 åbnet en ny del af vores permanente udstilling, vi har lanceret flere særudstillinger og har med stor succes afholdt Herregårdsmarked og ikke mindst Jul på Gammel Estrup her i december måned. Desuden har vi etableret en såkaldt Kulturtjeneste, som tilbyder forløb for børn fra børnehave til ungdomsuddannelse, og det har betydet en væsentlig fremgang i publikum i alderen 0-17 år. Dernæst kan også satsningen på Historien om Danmark og Kulturbyåret ses som en væsentlig ’driver’ i at skabe ekstra synlighed og besøg på vores museum – og på de danske museer generelt”, siger hun.

Museer skaber identitet
Over hele landet har de kulturhistoriske museer mærket en øget efterspørgsel, og årsagen til det skal ifølge museumsdirektøren findes i museernes kerneopgave i samfundet. Arbejdet med at forske i historien og formidle viden samt indsamle, registrere og bevare danskernes historie og kultur for eftertiden er ifølge Britta Andersen grundlaget for identitet og dannelse hos det enkelte menneske:

”Vi kan som museum tilbyde noget, som ingen andre kan. Vi kan hjælpe folk, der søger identitet, værdier og faste holdepunkter i en stadigt mere omskiftelig verden. I en verden, hvor alt er under hastig forandring, og sandhed, værdier og historie trues af fake news, kan museerne hjælpe folk med at besvare de helt essentielle spørgsmål som ”hvem er jeg”?, ”hvor kommer jeg fra”? og ”hvor skal jeg gå hen”?”. Det er spørgsmål, der er helt grundlæggende for os som mennesker”, siger hun.

Nyt år og nye oplevelser
Selvom Gammel Estrup – Herregårdsmuseet mønstrede et flot besøgstal i 2017 læner man sig ikke tilbage og hviler på laurbærrene. Der er allerede mange nye tiltag i støbeskeen:

”For det første åbner den sidste del af den permanente udstilling på herregårdens anden sal. Det betyder, at publikum hermed vil kunne opleve en perlerække af sale, stuer og værelser for både herskab og tjenestefolk fra renæssancen til begyndelsen af 1900-tallet. For det andet vil vi satse på store begivenheder som Jul på Gammel Estrup og en ny vidensfestival. Og sidst men ikke mindst vil museet fortsætte med at udvikle succesen med Kulturtjenesten, så endnu flere børn og unge kan få glæde af museet, historien og kulturarven”, fortæller Britta Andersen.

Besøgstal for Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
2012:   96.954
3013:   94.073
2014:   94.096
2015:   89.723
2016:   97.817
2017: 100.772
Besøgstallet er opnået sammen med nabomuseet Det Grønne Museum, da de to museer har fælles billet.