Torsdag d. 25. januar kl. 13.00 -14.30 kan klubber som fortrinsvis har det formål, at tilbyde aktiviteter for pensionister, førtidspensionister og efterlønnere og som drives af frivillige, mødes med politikere fra Randers kommune.

Et panel bestående af borgmester Torben Hansen, Leif Gade og Henning Nyhuus vil efter introduktion fortælle om klubbernes betydning for at ældre kan få en bedre tredje alder med godt indhold. Efterfølgende  man kan stille spørgsmål om kommunens intentioner fremadrettet, med henblik hvad der er af muligheder for byens ældre. Samt evt. andre problemer/muligheder i klubregi.

 

Samtidig informeres der om hvorledes man som ældrerelateret klub kan informere om sin klubs eksistens via Pensionistavisen.

 

Alle interesserede er velkomne, adgangen er dog begrænset til 100-125 pers og der er ingen entré.
Efter mødet er der kaffe/brød og kl. 15.00 underholdning med Lis og Per.
Sted: Anyklubben, Slyngborggade 21, 1.sal, 8900 Randers C