Af Asger Brorsen, selvstændig og Bo Vestergaard (K), byrådsmedlem Randers Kommune

Efter fire års efterforskning modtog vi 27. oktober 2023 endelig meddelelse fra Statsadvokaturen om, at der ikke vil blive rejst sigtelse mod nuværende og tidligere medlemmer af Verdos ledelse.

Vores anmeldelse omhandlede omfattende bedrageri, gement tyveri og overtrædelse af forsyningslove – blandt andet fra afgørelser af Forsyningstilsynet og på baggrund af vore afsløringer. Politiet mener ikke, at de kan løfte bevisbyrden til domfældelse, og at visse forhold er forældede.

»Det krænker enhvers retsbevidsthed, at personer bevisligt har forsøgt og haft succes med at franarre over 1 mia. kr. – måske mere – fra forbrugerne i primært Randers-området. Det er en kæmpe skandale, hvor direktion og bestyrelser med volumensyge har overfaktureret forbrugerne for at investere i tvivlsomme kommercielle forretningseventyr,« skriver Bo Vestergaard.

Asger Brorsen supplerer: »Det er vigtigt at fastslå, at politiets afgørelse ikke er en frifindelse; men at sagen er frafaldet i strafmæssig forstand på grund af bevisets stilling, selv om politiet selv betegner fire af forholdene med ordet ”ulovlig”. Forsyningstilsynets afgørelse om ulovlig forrentning af indskudskapital, ulovlig udbyttebetaling, ulovlig opskrivning af aktiver, ulovlig koncerninterne lån og meget mere er ellers meget klare. Her er Verdo dømt til tilbagebetaling af foreløbig op mod 1,2 mia. kr. Men det er altså uden konsekvens for de personer, der har stået bag.«

»Taberne i denne sag er forbrugerne – almindelige borgere og virksomheder har betalt alt for meget for el, vand og varme i årevis. Og som om det ikke var slemt nok, så er det offentlige også blevet udnyttet groft og dermed er penge til velfærd gået tabt. Forbrugerne har været nærmest retsløse i Verdo sagen. Hvis ikke man betalte, ja så blev forsyningen lukket omgående. Det er i min optik en skærpende omstændighed, at vi ikke kan have tillid til så samfundsvigtige funktioner som basal forsyning.« fortæller Bo Vestergaard.

Vi har intet imod Verdo eller deres medarbejdere, som hver dag går på arbejde og loyalt medvirker til blandt andet den grønne omstilling. Men de ”banditter i habitter”, der har siddet til eksorbitante lønninger i selskabets ledelse og bestyrelse bør drages til ansvar. Mange af dem sidder der endnu. En straffesag ville bidrage til, at vi i fremtiden i højere grad kunne beskytte de danske energiforbrugere. Hermed kan dette tyveri og fifleri stoppes andre steder. Et forhold som også statsrevisorerne har gjort opmærksom på i januar.

Verdo sagen er ikke færdig. Vi overvejer lige nu på næste skridt i sagen – ifølge aktindsigt hos Forsyningstilsynet, kan vi konstatere, at der synes at være nye sager på vej mod Verdo, som vil resultere i nye tilbagebetalingssager.