19 unge i alderen 15 – 25 år er valgt til Ungerådet Randers for perioden 2018-2019. Det nye ungeråd mødes første gang efter vinterferien

 

Randers Kommune har fået valgt et nyt ungeråd. Ud af et stærkt felt på 23 kandidater er 15 faste medlemmer og fire suppleanter klar til at arbejde for ungdommens Randers.

I den foregående to-årige periode har Ungerådet udover at bruge kræfter på at etablere sig blandt andet haft fokus på busforbindelserne til og fra Randers. Derudover har rådet vendt debatten om ungeboliger og har engageret sig i debatterne om idrætsfaciliteter. Ungerådet har også gennem de sidste to år sat deres præg på Randers Ugen ved at arrangere større koncerter og fester for unge. Det nyvalgte Ungeråd får selv indflydelse på, hvad de vil arbejde med. Rådet mødes første gang den 20. februar 2018, hvor de nyvalgte medlemmer og suppleanter vil blive modtaget af borgmester Torben Hansen samt byrådsmedlemmerne Christian Brøns og Charlotte Broman Mølbæk. De to sidstnævnte er udpeget af byrådet til at sidde med ved Ungerådets møder for blandt andet at sikre en god dialog med de unge.

“Flere af de valgte kandidater har været med til at etablere ungerådet, da vi for to år siden afholdte det første valg til Ungerådet Randers. Samtidig er der valgt en række nye og yngre kandidater. Jeg er sikker på at den kombination giver et både stærkt og frisk ungeråd, der er klar til at tale de unges sag og give nye friske perspektiver på tingene,” udtaler Charlotte Broman Mølbæk, der ser frem til at gå i dialog med de nyvalgte unge.
Lav deltagelse

Opstilling af kandidater og selve valget til Ungerådet har foregået på hjemmesiden www.ungevalg.dk – fordelt udover en periode på fem uger. Rundt om på skoler og uddannelsesinstitutioner har de unge fået information om Ungerådet Randers og der har været iværksat en kampagne med opslag på Facebook og i flere lokale medier.

“Vi har målrettet gået efter at gøre Ungerådet Randers synligt over for gruppen af 15 – 25 årige, der både har kunnet stille op og stemme ved valget. Og selvom selve valghandlingen har haft en lav deltagelse, vil jeg tillade mig at kalde det for en succes, udtaler Lone Beltoft Clausen, der som konsulent hos Børn og Skole i Randers Kommune har været projektleder for ungevalget. Hun forsætter:

“Vi ved ud fra erfaringer med ungdomsråd andre steder i landet, at det kan være svært at engagere de unge i politisk arbejde. Alene det at få kandidater til rådet kan være en udfordring. Efter blot to ugers kampagne har vi her i Randers fået tilmeldinger fra så mange unge kandidater, at der skulle en valghandling til for at afgøre sammensætningen af rådet. Vi er således nået i mål med vores kampagne.”

 

Konstituerer sig

Selve valget blev afholdt over én uge, hvor unge randrusianere kunne stemme via ungerådets hjemmeside. 465 unge vælgere valgte at bruge muligheden – det svarer til en valgdeltagelse på 3,7 procent. At der ikke er flere som har stemt kan hænge sammen med at Ungerådet i Randers stadig er i sin vorden.

“Vi skal huske på at Ungerådet Randers kun går ind i sin anden periode. I de sidste to år har arbejdet for Ungerådet allermest været centreret om at etablere sig, som for eksempel at få styr på vedtægterne. Derfor har der nok heller ikke været den store synlighed af rådet blandt den brede del af ungdommen i Randers,” forklarer Lone Beltoft Clausen.

 

Ideen til Ungerådet Randers kommer fra byrådet, der betragter et lokalt ungeråd som en vigtig sparringspartner, når det handler om beslutninger, der vedrører unge. Byrådet sender derfor sager i høring hos Ungerådet, ligesom Ungerådet på den anden side kan bede politikerne i byrådet om at se på en konkret sag.

“Jeg ser meget frem til at følge Ungerådet og høre deres ideer og meninger. For at have et stærkt og rigt ungdomsliv i hele kommunen, skal vi politikere i byrådet helt klart lytte til målgruppen. Det nye Ungeråd har en bred sammensætning og repræsentation af både alder og uddannelse, så jeg er sikker på at Ungerådet nok skal repræsentere et bredt ungdomsliv i hele Randers kommune, ” udtaler byrådsmedlem Christian Brøns.

Ungerådet Randers konstituerer sig for perioden 2018-2019 ved blandt andet at vælge formand og næstformand ved et møde tirsdag 27. februar 2018,  kl. 15:30 på Kaosambassaden.

 

—-

 

Valgte medlemmer til det nye ungeråd 2018-2019:
Anja Farmer
Jonas Horn
Christian Bach Brandt
Martin Bisgaard Elmann Hansen
Michelle Linde
Stine Eiby
Jonas Fahlberg
Rasmus Vinther
Julie My Christiansen
Rasmus Bjørn Olsen
Rebecca Marie Pedersen
Camilla Elkjær Stork
Ariana Ghafouri
Christian B. Sørensen
Mina Nielsen

Suppleanter:
Julie Hvass
Zacharias Jensen
Josefine Præst
Nicolaj Stuckler Schmucker