Randers Kommunes Landdistriktsudvalg besluttede på mødet i denne uge, at beboerne i to lejemål skal genhuses, og at der samtidig nedlægges forbud mod, at boligerne anvendes til beboelse.

Det drejer sig om Vester Altanvej 42 st. tv i Randers og Nørregade 4 i Hald, hvor der er problemer med skimmelsvamp.

I begge sager er det vurderet, at beboelse og ophold i lejemålet er forbundet med nærliggende sundhedsfare.