Onsdag 12. marts 2008 fik Danmark sit første kommunale Hospice.

 

Det har til huse på Lindevænget i Randers, hvor 10 års fødselsdagen markeres med en reception på fredag.

 

De første 10 år har budt på mange forskellige initiativer på Hospice Randers. Blandt andet er en meget aktiv støtteforening blomstret op. De frivillige støtter daglige aktiviteter og det almene vel for borgerne.

 

Støtteforeningen har ansat en frivillighedskoordinator, som er kommunalt finansieret.