Randers midtby er under forandring. Det skyldes både forandringer i detailhandel, ny byudvikling som Byen Til Vandet og flere boliglejemål. Derfor er der brug for en samlet strategi for området, har Randers Byråd besluttet

 

Samtidig tyder meget på, at der generelt er en tilvandring til byerne og en bymidte har derfor potentiale til at drive vækst i et stort område

Derfor er der brug for, at borgere, erhvervsliv og kommune samarbejder om en sammenhængende midtbyen. Randers Byråd godkendte på mødet mandag 19. marts dermed, at der nu går en proces i gang, som både vil bestå af ideudvikling sammen med borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer, konkrete muligheder for at afprøve ideer undervejs og endelig, at der bliver udarbejdet en strategisk plan for fremtidens midtby.
”Hvordan kan vi videreudvikle en levende og attraktiv bymidte samtidig med at bymidtens funktioner ændrer sig?”

”Hvad betyder det for oplevelsen af bymidten og byens rum, at der kommer flere boliger?”

Det er blot to af de spørgsmål, som processen og den kommende strategiske plan skal hjælpe med at svare på.

Processen vil også betyde en høj grad af borgerinddragelse, og bliver indledt med en midtbykonference i foråret 2018, hvor midtbyens borgere og aktører bliver inviteret.

Byrådet besluttede at sætte i alt 2,5 mio. kroner af til processen over de næste to år blandt andet til ansættelse af en projektleder.

Et flertal på 27 stemte for at sætte gang i processen, fire stemte imod (SF, Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten).