Randers Kommunes og Vandmiljø Randers’ klimatilpasningsprojekt i Vorup, Storkeengen, og Randers Kommunes samarbejde med Finderiet er kommet med i Realdanias prestigefulde publikation, Klima100, som hylder Danmarks 100 bedste klimaprojekter

 

For første gang er 100 af de danske kommuners bedste og mest innovative løsninger inden for klimatilpasning og modvirkning af klimaforandringer blevet samlet. Og to projekter fra Randers er med.

De 100 løsninger er blevet samlet i Realdanias prestigefyldte publikation, Klima100, der netop er offentliggjort. Fra Randers er Klimatilpasningsprojektet i Vorup, Storkeengen, kommet med i kategorien klimatilpasning ved åer, vandløb og søer, mens Randers Kommunes samarbejde med Finderiet er med i kategorien social indsats og fællesskaber.

 

Klimatilpasning, naturværdi og byudvikling

“Det er en kæmpe cadeau til samarbejdet mellem Randers Kommune og Vandmiljø Randers, at Storkeengen er blevet optaget i Klima100, og det viser, at vi med vores innovative løsninger og samtænkning af klimatilpasning, naturværdi og byudvikling er langt i Randers,” siger direktør i Vandmiljø Randers A/S, Peter Christensen.

I Vorup udgør vand en trussel på flere fronter, og Storkeengen tager kampen op mod de potentielle vandmasser. Projektet vender truslen fra skybrud og stormflod til en mulighed ved at gøre vandet til en ressource i den grønne byudvikling med et nyt rekreativt område, som beskytter Randers’ naturarv. Blandt andet sørger projektet for, at 8 hektar beskyttet natur i Storkeengen bliver skærmet.

 

Rummelige arbejdspladser og genbrugsguld

“Storkeengen og Finderiet er inspirerende eksempler på, at vi med nytænkning og godt samarbejde kan løse flere udfordringer på én gang og samtidig,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune

Finderiet er en socialøkonomisk virksomhed, der har indgået en femårig aftale med Randers Kommune om at indsamle ting fra Randers Genbrugsplads med det formål at sætte dem i stand og sælge dem videre. Bag disken i Finderiet møder man medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Og stedet omdanner således både affald til genbrugsguld og hjælper  mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til at træde ind i fællesskabet igen.

Mens Finderiet allerede har etableret sig i en butik på 1200 kvadratmeter, er Storkeengen på vej. Randers Kommune og Vandmiljø Randers begynder anlægsarbejdet i 2018 og forventer det afsluttet i 2021/2022.

 

Fokus på Danmarks bedste klimaløsninger

Ud over at hylde de kommuner, der går forrest i klimakampen, skal Klima100 også synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner – og inspirere til endnu flere.

I alt var 162 løsninger fra 82 danske kommuner nomineret til Klima100-kampagnen. Alle indsendte ansøgninger er blevet vurderet af en række eksperter, der har valgt 100 projekter til Klima100 publikationen.