En bred gruppe af idrætsinteresserede borgere og repræsentanter for klubber og foreninger i Randers Kommune har i løbet af det seneste år aktivt deltaget i en række Visions- og stormøder, workshops og styregrupper. Og tusind tak for det! For det har betydet, at vi i byrådet nu står med en gennemarbejdet strategi for idrætsanlæg i Randers Kommune, – der dels nu og her er blevet brugt til prioritering af de for 2018-21 afsatte midler til breddeidrætsfaciliteter. – Dels kan bruges fremover både i det daglige arbejde og samarbejde og til fremtidige prioriteringer.

I budgetforliget i 2017 afsatte Venstre og DF 10 mio. kr. delt over 2018 og 19 til breddeidrætsområdet. I forvejen havde vi 9.5 mio. kr. i ikke-prioriterede breddeidrætsmidler i byrådsperioden. På det seneste byrådsmøde godkendte byrådet prioriteringen fra Sundheds-, Idræts-, og Kulturudvalget hvoraf de 3 millioner qua sidste års budgetforlig tilgår de mindre idrætsgrene, som i denne omgang betød, at vandsporten, brydning og padel tennis blev tilgodeset.

Det har været et ønske, at vi prioriterede at give tilskud til et par lokale idrætsprojekter, og her er prioriteret i alt 3.260.000 kr. til Stevnstrup og 2.400.000 kr. til Assentoft. Desuden 1.250.000 kr. til anlæg af en kunststofbane i Kristrup. Endelig har vi prioriteret 4 mio. kr. til tiltrængt renovering af omklædningsrum, 1.4 mio. kr. til energioptimering i de selvejende haller samt reserveret en årlig million til mindre tiltag samt en pulje til færdiggørelse af projekter.

Der er naturligvis flere ønsker om penge til idrætsprojekter, end vi i denne omgang havde mulighed for at prioritere, selv om vi meget gerne ville, – for det er utroligt flotte og gennemarbejdede projekter, der vidner om en imponerende iderigdom og virkekraft, der er klar til at udvikle idrætsområdet i kommunen. For nu tror jeg på, at de 19,5 mio. kr. vil være til glæde for mange borgere, og dernæst indgår ønsket om flere midler til idrætsområdet som et ønske til årets budgetforhandlinger.

 
Louise Høeg (V)
Formand for Sundheds, Idræts og Kulturudvalget