Randers Byråd vedtog på et møde i går Randers Kommunes budget for 2019-2022. Det blev godkendt med 26 stemmer for og 5 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Bag budgetaftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Med aftalen er der i særlig grad sat fokus på investering i nogle af kommunens basisfunktioner – blandt andet midler til sagsbehandling på familieområdet og byggesager, digital infrastruktur, et autismetilbud i Langå, gratis psykologhjælp til 20-25 årige, genopretning og vedligehold af vejnettet, samt byggeri af to nye daginstitutioner.

Samtidigt er der taget et stort skridt i retning af, at sikre det økonomiske grundlag for etablering af Klimabroen. Broen er et afgørende element i realiseringen af det ambitiøse byudviklingsprojekt Byen til Vandet.