Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 sidste år at afsætte en million kr. til understøttelse af midtbyen som attraktivt handelsområde. Nu forelægger der en tegning til et gavlmaleri som Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til på mødet mandag 22. oktober

 

Der er afsat 100.000 kroner til dette maleri som skal pryde den øverste del af Østervold. Forvaltningen orienterer om status på arbejdet, som kræver tilladelse inden for rammerne af lokalplan 309.

De én million er løbende disponeret gennem en arbejdsgruppe, og på økonomiudvalgets møde 11. december 2017 blev der bl.a. frigivet 100.000 kr. til kunst på husgavle. I forbindelse med sagen fremgik det, at:
”Cityforeningen ønsker dog, at byrådet senere vil få lov til at godkende motivet/motiverne, inden det rent faktisk ender som konkret udsmykning”.
Der er nu valgt en gavl på Østervold 16, som udgør den sydvendte overetage over Spar Nords lejemål på hjørnet af Provstegade.

Der er tale om en moderne bygning, som er omfattet af lokalplan 309, og der foreligger accept fra ejer. Af lokalplanens §4 stk. 15 fremgår det, at ”Frilagte gavle skal males i neutrale farver. Tilladelse til gavlmalerier på frilagte gavle gives kun, hvis det efter byrådets skøn tilfører stedet kvalitet.”

 

Anerkendt streetart kunstner
Der foreligger accept fra ejer, og arbejdsgruppen arbejder på at søge yderligere midler og eller sponsorater, så de kommunale midler kan række længst muligt. Der er med bistand fra en etableret kunstrådgiver valgt en kunstner – street artist – ved navn ETNIK, som har udarbejdet et motiv, der tager afsæt i Randers´ historie og stedet. Kunstneren har de sidste 25 år været en aktiv del af street art miljøet.
Det er forvaltningens vurdering til udvalget, at et gavlmaleri af den viste karakter på den pågældende placering vil bidrage til en forskønnelse af området og tilføre en synlig gavl i byen nye kvaliteter. Forvaltningen påtænker at give tilladelse til det konkrete projekt.

Maleriet finansieres gennem midler afsat til forskønnelse af midtbyen, og der udarbejdes kontrakt med ejendomsejer og kunstner, som sikrer, at der ikke påhviler Randers Kommune en driftsforpligtelse.