Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget holdt sammen med Handicaprådet et fælles dialogmøde mandag 19. november hos transportfirmaet Bach & Pedersen Fragt A/S. Virksomheden ansætter mange fleksjobbere og har netop vundet prisen som Årets CSR-virksomhed i Randers Kommune

 

Bach & Pedersen viste udvalgene rundt i deres godsterminal og fortalte om, hvordan de samarbejder med jobcenter og borgerne om blandt andet ansættelse i fleksjob. Virksomhedens arbejde med at tage socialt ansvar har netop givet dem prisen som Årets CSR-virksomhed ved Randers Business Awards.

“Vi har valgt fra start at italesætte det overfor vores medarbejdere, at vi ønsker at rumme de mennesker, der ikke har samme forudsætninger som folk i fuldtidsjob. Det giver en god dynamik i virksomheden, at vi afspejler samfundet, hvor alle kommer med noget forskelligt. Vores medarbejdere er rigtig gode til at rumme de forskellige behov og rummer og integrerer hinanden,” siger Ann Karina Dybbøl Jørgensen, der er Personale- og HR ansvarlig i Bach & Pedersen Fragt A/S.

I september offentliggjorde regeringen et udspil til en øget indsats for at få flere borgere med handicap i beskæftigelse. Udspillet har det mål, at i 2025 skal 13.000 flere personer med et større handicap være i beskæftigelse. Regeringen har afsat 120 mio. kroner til initiativerne, der vil indgå i satspuljeforhandlingerne for 2019.

På den baggrund holdt Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet et dialogmøde, hvor en række initiativer blev drøftet. Og her var virksomheden med til at inspirere.

“Det er meget spændende at høre, hvordan de arbejder med at integrere den enkelte borger i virksomheden. Jeg er meget imponeret og inspireret af den store indsats, der gøres for at fastholde borgere med handicap og andre problemer i beskæftigelse. Det er med til at give os et perspektiv for, hvordan vi kan få flere borgere med handicap i beskæftigelse i Randers Kommune,” siger Charlotte Broman Mølbæk, formand for Socialudvalget.

Med dialogmødet tog Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet hul på et øget samarbejde om at få flere borgere med handicap i beskæftigelse.

“Det er vigtigt, at vi samarbejder om at give borgere med handicap de bedste muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet. Det er mennesker med relevante kompetencer, der kan gøre en forskel i mange virksomheder,” siger Flemming Sørensen, formand for Handicaprådet.