Ingen tvivl om at hvis man er nedslidt og har permanent ondt, så skal man ikke gå på arbejde. I stedet skal man naturligvis løftes ud af arbejdsmarkedet – derom ingen tvivl.

Men hvem vil stille sig tilfreds med folkepension, når der allerede er ordninger for senior førtidspension, flexjob og mange andre muligheder på vej væk fra arbejdslivet? Ordninger som kompenserer syge og nedslidte på et langt højere lønniveau end folkepensionen.

Mette Frederiksens løse formuleringer synes uklare, og det er da også noget svært at hitte rede i, hvad hun egentligt mener.

Hvis hun virkelig mener, at syge bare skal parkeres på folkepension, er det at kaste alle de gode aftaler på arbejdsmarkedet overbord.

Vel benyttes senior pensionsordningen åbenbart mindre, end der var lagt op til. Det bør naturligvis undersøges hvorfor, tilrettes og gøres bedre.

I hvert fald viser tallene, at op mod 90% af de, der faktisk søger, også får bevilget ordningen.

Ud fra de eksempler på nedslidte borgere, som har været vist på bl.a. TV, er det klart, at en god senior pensionsordning kan gøres bedre og udbredes mere.

Flexjob ordningen benyttes derimod rigtig meget i dag, dels fordi mange egentligt gerne vil bevare en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet, dels fordi mange ældre er i bedre fysisk form end tidligere. Ja, tro det eller ej, men mange friske og rørige seniorer kan faktisk godt lide at gå på arbejde, gerne på reduceret tid i flexjob, skånejob og lignende ikke tunge jobs. Samvær med kolleger og at holde sig i gang spiller nok også væsentligt ind.

Folkepensionist – det kan vi jo altid blive!

 

Simon Ø. Simonsen
Folketingskandidat (V)