I næste uge skal Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune drøfte en sag om skiltning til Randers Storcenter og Bilka.

Kommunen har modtaget en ansøgning om opsætning af i alt seks LED-skærme for Randers Storcenter og Bilka på tre eksisterende tårnskilte.

Og forvaltningen indstiller til politikerne at der gives tilladelse til de ansøgte LED-skærme.

Skærmene vil udelukkende blive brugt til at vise indhold, der er relevant i forhold til Randers Storcenter. Der lægges vægt på, at der ønskes et meget lavt interval på 60 minutter imellem skift af spots.