Randers Kommune har indgået et samarbejde med blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og Randers Regnskov om at hjælpe sommerfuglene i kommunen.

Nu tages et skridt i den retning.

Således vil Volk Mølle Bakker ved Assentoft i starten af april gennemgå en større forvandling.

Medarbejdere fra kommunen vil rydde flere arealer for uønskede træer og vegetation for at tilgodese den urtevegetation, der er livsgrundlag for den sjældne sommerfugl Okkergul Pletvinge, som lever i området.