Randers Kommune er nu klar med en kollektiv trafikplan for hele kommunen.

Trafikplanforslaget harmoniserer betjeningen i hele Randers Kommune, så borgerne sikres et sammenligneligt serviceniveau efter bystørrelse.

Generelt får langt de fleste byer en forbedret service med planens omlægninger.

Men der er 13 byer, der får færre afgange end i dag og syv byer, der helt mister betjeningen.

De syv byer er Tørring, Kousted, Dalbyneder, Blenstrup, Lindbjerg, Ørrild og Sødring.

Trafikplanen ventes i offentlig høring fra 4.- 30. april.