En fordør fra 1849 kommer i dag til politisk behandling i Randers.

Årsagen er, at fordøren uden tilladelse er fjernet fra adressen Schousgade 4 i Randers, og bygningen er bevaringsværdig.

Kommunen modtog i juni en ansøgning, som blandt andet omfattede udskiftning af fordøren fra 1849, men ansøgeren har efterfølgende gennemført arbejdet uden tilladelse.

Og den gamle fordør er siden bortskaffet.

Derfor indstiller forvaltningen nu til Miljø- og teknikudvalget at der skal gives afslag på ansøgning om lovliggørelse af ny fordør, og samtidig skal der udstedes et påbud om at isætte en kopi af den oprindelige dør.