Historisk samfund inviterer til billedforedrag i Helligåndshuset, tirsdag 12. november i anledningen af at det er 100 år siden, at Lensafløsningsloven ophævede grevskaber, baronier og stamhuse, der overgik til almindelig fri ejendom i fri handel om

 

Man havde ventet 70 år på denne lov, som dels gjorde op med de gamle storbesiddelser, dels skaffede jord til udstykning til husmandsbrug og som reelt tillige var det endelige opgør med fortidens adelsvælde. Lokalt kender vi mange eksempler på de småkolonier af husmandsbrug, der blev en følge af Lensafløsningen. Vi ser f.eks. en række husmandsbrug ved Langå skole med jord afstået fra Ulstrupgård og ved Hagsholm Skov ved Houlbjerg med jord afstået fra godset Hagsholm. Fordraget er ved Steen Ivan Hansen. Historiker, cand. mag.

I bakspejlet kan man mene, at Lensafløsningsloven var streng over for storgodserne. Men den politiske stemning var for den ændring, der for altid ændrede vilkårene for den danske adel. Man opfattede desuden små brug som fremtiden for dansk landbrug, og samtidig havde oprettelsen af de mange ny statshusmandsbrug en mærkbar social betydning for de mange familier, der som husmandsfamilier gennem loven fik mulighed for at blive selvejere i stedet for den langt mere ustabile tilværelse som fodermester- eller daglejerfamilier. Indkomsten som husmand var ganske vist oftest meget beskeden, men dertil kom, at familien steg i anseelse og selvværd. Mange af de ny husmænd blev med et aktive i lokalområdets foreninger, gik ind i politik og i dag finder vi mange af nutidens veluddannede unge, der er oldebørn af de ny husmandsbrug, der blev en følge af Lensafløsningsloven. Men modsat medførte loven altså også, at vi i dag ikke, som tidligere, automatisk forventer, at se adelens børn på samfundets topposter.

Foredraget behandler historien om oprettelsen af de mange len og stamhuse frem til loven fra 1919 samt lovens konsekvenser.
Foredraget ser på en række af de store godser, som blev berørt, herunder bl. a. på grevskabet Løvenholm, grevskabet Scheel (Sostrup), grevskabet Schackenborg, på Holbergs baroni, Tersløsegård, stamhuset Erholm samt på stamhuset Nørholm, hvor man, som en undtagelse fra normen havde kvindelig arvefølge.

Foredraget starter kl. 19.00 og alle er velkomne. Det er gratis for medlemmer af Historisk Samfund.