I Region Midtjylland har Hospitalsenheden Vest udviklet og afprøvet en såkaldt medicinpose.

Nu forslås det, at medicinposen udbredes til hele Region Midtjylland som en etårig forsøgsordning.

Medicinposen fungerer som en kasse til opbevaring af borgerens medicin i hjemmet. Hermed skabes et godt overblik, og medicinen samles ét sted, som både pårørende og kommunalt ansatte nemt kan finde

Målgruppen for medicinposen er de mest udsatte borgere i Region Midtjylland.

Projektgruppen ved Hospitalsenheden Vest vurderer, at målgruppen svarer til ca. 15 % af befolkningen i Region Midtjylland. Det svarer til, at der skal indkøbes ca. 190.000 medicinposer for at dække behovet det første år.