Vandmiljø Randers vil sammen med Randers Kommune bygge et bassin på Østervold.

Bassinet skal rense regnvand , skabe et nyt rekreativt område ved Østvold og blive første trin i byens nye klimatilpasning.

Regnvandsbassinet bliver over 10 meter bredt og 74 m langt, med træterrasser, grønne områder og nye træer på Østervold.

Vandmiljø Randers vil igang i år, så bassinet kan stå færdig i sommeren 2021.

Det samlede projekt løber op i 8,5 millioner kroner og Udviklingsudvalget behandler sagen til april.