Er de våde enge ved Randers skyld i en betydelig nedgang i havørredbestanden i Gudenåen ?

Det skal et nyt projekt nu forsøge at afdække.

I projektet er det planen at udsætte 100 smolt fra den vilde havørredbestand. Hver smolt udstyres med sendere og en række lyttestationer undervejs mellem Tange og Udbyhøj vil registrere, om smolt har passeret.

Hvis de fleste smolt når Udbyhøj, vil det blive antaget at nedgangen skyldes faktorer udenfor Gudenåen. Men forsvinder størstedelen ved Væth, Hornbæk eller Vorup Enge, vil konklusionen være, at smolt formentlig ”farer vild” på de lavvandede arealer.

Projektet vil koste knap 700.000 kroner, og i næste uge behandles sagen politisk i Randers Kommune.