Mandag 27. april skal Randers Byråd, behandle et forslag fra SF´s byrådsmedlem Rosa Lykke Yde om, at styrke ligestillingen i Randers Kommune. Ved at foretage en undersøgelse af lønforskel og lave tiltag for, at få flere kvinder i ledende stilling

 

“Det er en myte, at vi i Danmark har førertrøjen på, når det kommer til ligestilling mellem kvinder og mænd. Ifølge regeringens seneste Ligelønsredegørelse er der fortsat en stor lønforskel mellem kønnene”, fortæller Rosa Lykke Yde og tilføjer:

“Selv hvis vi medregner faktorer, som faktisk arbejdstid, branche og arbejdsfunktion, står vi tilbage med en uforklarlig lønforskel på fire-seks procent.”

SF i Randers ønsker derfor en undersøgelse, af hvordan det forholder sig med uforklarlige lønforskel i Randers Kommune, så et eventuelt uforklarligt løngab blandt vores kommunale ansatte kan elimineres.

Et andet sted, hvor det på landsplan halter med ligestillingen, er når det kommer til kvinder i ledelse. Værst ser det ud i den private sektor. I det offentlige ser det heldigvis bedre ud, men der er langt fra ligestilling på de ledende poster i det offentlige generelt og i de danske kommuner specifikt.

“Se bare vores egen direktion. Det kan undre mig, at vi i en kommune som Randers, Ikke har en eneste kvindelige direktør,” siger hun.

Randers Kommune skal, efter hendes mening, gå forrest og indføre initiativer målrettet, at få flere kvinder i ledelse, for eksempel særlige førledelses- og ledelsesforløb for kvindelige ansatte.

 

Forslagene lyder:

  1. At undersøge hvorvidt der eksisterer en uforklarlig lønforskel blandt kommunens mandlige og kvindelige ansatte. Lønforskellen foreslås opgjort, som i regeringens Ligelønsredegørelse, hvor der tages højde for faktorer som uddannelsesniveau, erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktioner.
  2. At udarbejde en model for mulige initiativer, der kan fremme ligestillingen blandt mandlige og kvindelige ansatte i kommunen, herunder oprettelse af særlige førledelses- og ledelsesforløb målrettet kvindelige ansatte.