I dag begynder et større kloakarbejde i Randers.

Det er Vandmiljø Randers, der skal anlægge en stor regnvandsledning ned gennem Vester Altanvej.

Derudover skal forsyningen grave i Rådmands Boulevard, så stykket fra rundkørslen til Skolevej bliver separatkloakeret.

– Vi kommer til at være en trafikal gene i og omkring Rådmands Boulevard og Vester Altanvej, men vi er meget bevidste om at begrænse generne, siger projektleder Ole Søby.

Arbejdet, der står på til november, betyder, at man efter 10 års arbejde i Nordbyen kan koble regnvandssystemet sammen og lede regnvandet ned ad Vester Altanvej og videre mod Gudenåen