Det er slut med kommerciel træfældning i de 32 skove i Danmark, som er udpeget til urørte skove.

Det gælder blandt andet Indskovene i Fussingø ved Randers og Ørnbjerg Mølle i Nationalpark Mols Bjerge.

Stoppet for kommerciel træfældning er et af hovedpunkterne i en aftale, som regeringen og aftalepartierne bag finansloven er blevet enige om.

Med aftalen fordeles de 20 millioner kroner, der er øremærket til urørte skove på finansloven 2020.

Som en del af aftalen skal der desuden udlægges ny urørt skov i statens skove på minimum 6000 hektar.

De nye områder til urørt skov forventes udpeget i løbet af 2020.