Cirka 18.000 hospitalsansatte i Region Midtjylland er blevet testet for antistoffer mod coronavirus som led i et projekt, der skal skabe viden til fremtidig bekæmpelse af pandemien.

Undersøgelsen viser overordnet, at 3,4 pct. af de testede har antistoffer mod coronavirus i blodet.

Dog med store lokale forskelle, hvor især Hospitalsenheden Vest har en meget høj forekomst.

Her har 12 pct antistoffer.

I Hospitalsenhed Midt havde 3,5 pct. af de ansatte antistoffer, mens det samme gjorde sig gældende for 1,5 pct. ved Regionshospitalet Randers

– Det viser, at meget få kan være immune, og da virus stadig er i omløb, så er det fortsat vigtigt, at alle følger de retningslinjer, der gælder for hygiejne og værnemidler, siger professor Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital.